Een kijkje in de keuken van een modern ontwerpbureau

Jouw wensen vormen het uitgangspunt, het begin van een zoektocht om het juiste gevoel te raken. Ik sta uitvoerig stil bij de doelen die nagestreefd worden, en stel kritische vragen als ik inconsistenties zie. Zo ontstaat een samenhangend beeld waar iedereen zich in kan vinden, een concept dat beantwoordt aan wensen en mogelijkheden. Ondertussen beginnen de contouren van een ontwerp zichtbaar te worden en dat wordt besproken en bij accoord verder uitgewerkt. Daarna volgt een uitgewerkte offerte zodat we beiden weten waar we aan toe zijn. Dat is de werkwijze van Striking Concepts: raak en doeltreffend.